Chov s důrazem na zdraví a všestrannost psa pro aktivní lidi.

Narození vrhu E je očekáváno na začátku září.